نسل جدید صفحات کابینت کوآرتز

گروه صنعتی فراز

نسل جدید صفحات کابینت کوآرتز

شماره تماس و مشاوره : 09133155410
کوآرتز

کوآرتز

صفحات Quartzسنگ هایݡ مهندسیݡ هستند که حاویݡ حدود ۹۳% بلور سیلیس و۷% رزین پلیݡ استر  میݡ باشند. با توجه به سیلیس موجود، این صفحات از مقاومت بسیار بالاییݡ در برابر خراش برخوردار میݡ باشند. چرا کݡه کݡوآرتز پس از الماس، یاقوت و توپاز دارایݡ بالاترین درجه سختی در بین کانیݡ های رویݡ زمین است و همین مسئله خواص فیزیکیݡ و شیمیاییݡ متمایزیݡ را به این محصول میݡ بخشد. به دلیل عدم وجود خلل و فرج در محصول، امکݡان رشد و تکݡثیر باکݡتری و میکروب مخصوصاٌ در مکݡان هایݡ مرطوب وجود ندارد و از این رو صفحات Quartzرا آنتی باکݡتریال میݡ ݡݡنامند.از دیگݡر مشخصه هایݡ سنگ مهندسی میݡ توان به وزن کݡم و مقاومت بالایݡ آن اشاره نمود. در صورت استفاده از ذرات شیشه، آینه، سنگ هایݡ زینتیݡ و صدف در سنگ هایݡ مهندسیݡ میݡ توان زیباییݡ و جذابیت خاصیݡ به آنها داد و به سادگیݡ در مکݡانهایݡ مختلف با طرح هایݡ خاص از این نوع محصول استفاده نمود.در آزمایشات انجام شده اخیر شرکت برتون ایتالیا(Breton stone)بر روی سنگ هایݡ مهندسیݡ در رقابت با محصولات مشابه نشان داده است که (Quartz)فاقد ترکݡیبات ارگݡانیک و فرار سمیݡ نظیرStyren وBtex کݡه عواملیݡ بسیار مضر جهت تعادل زیست محیطیݡ هستند میݡر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *